Chuyển khoản ngân hàng

Vietcombank

Số tài khoản: 065.100.077.2131
Chủ tài khoản: Võ Khắc Phú

ACB

Số tài khoản: 257810039
Chủ tài khoản: Võ Khắc Phú